Home

Een duidelijke HR koers met een scherp oog voor uw bedrijfsvoering

De arbeidsmarkt verandert snel en ingrijpend, waardoor ook de relatie met uw medewerkers een geheel andere wordt dan tot nu toe het geval is geweest. Flexibilisering, van baby boomers naar millennials,  krapte in de arbeidsmarkt. Het zijn slechts enkele voorbeelden van ingrijpende veranderingen die u als werkgever op u af ziet komen. De omvang van uw bedrijf of organisatie doet daar niet aan af. Als interim HR professional adviseer en ondersteun ik u deze veranderingen effectief binnen uw bedrijf of organisatie te vertalen naar een toekomstbestendig personeelsbeleid.

Kwartiermaker HRM

Is uw bedrijf of organisatie toe aan een afdeling personeelszaken in eigen huis?

Belangrijk is dan dat een stevig fundament wordt gelegd waarop uw afdeling personeelszaken wordt vormgegeven. Dat het te voeren HR-beleid naadloos aansluit op de doelstellingen die u na streeft en uw visie op hoe deze doelstellingen te verwezenlijken. Dat de juiste HR-uitgangspunten en HR-instrumenten worden ingezet waardoor personeelszaken een structurele, waardeverhogende bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering.

Als kwartiermaker HRM leg ik in samenwerking met u deze basis en ga daarna samen met u op zoek naar de juiste mensen die uw eigen afdeling personeelszaken verder tot ontwikkeling brengen.

Organisatieontwikkeling, re-organisatie, saneringen in HRM

Is uw bedrijf of organisatie in beweging, waardoor er gewerkt dient te worden aan ontwikkeling, re-organisatie of sanering op het gebied van personeelszaken?

Het is dan cruciaal dat snel en doordringend duidelijk is welke maatregelen nodig zijn en welke stappen daartoe gezet dienen te worden. De hieruit verkregen inzichten leiden tot een goed onderbouwd implementatieplan op basis waarvan iedere betrokkene binnen uw bedrijf of organisatie weet wat van hem/haar wordt verwacht en welke rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan hem/haar worden toegewezen.

Als projectleider help ik u en uw mensen de benodigde inzichten boven water te krijgen en uit te werken tot een implementatieplan dat naadloos aansluit op uw doelstellingen. Daarbij kunt u ook rekenen op mijn deskundigheid en ervaring met de arbeidsrechtelijke kanten van de zaak en de rol die medezeggenschap in het geheel heeft.

Interim management HR

Heeft uw bedrijf of organisatie behoefte aan een interim manager HR of adviseur HR of een interim projectleider HRM?

Er bestaan diverse redenen waarom de tijdelijke inzet van een interim manager HR of adviseur HR nodig is. Bijvoorbeeld: overbrugging van de periode tussen het vertrek van de huidige manager/adviseur tot het aantreden van diens opvolger of het inhuren van externe benodigde kennis/ervaring die u zelf niet in huis heeft. Dat geldt ook voor specifieke projecten die uitgevoerd en aangestuurd dienen te worden en waarvoor binnen uw bedrijf of organisatie de capaciteit en/of deskundigheid ontbreekt. Een interim projectleider brengt dan uitkomst.

Informeer naar mijn beschikbaarheid als interim manager HR, interim adviseur HRM of interim projectleider HRM: 06-46635412 of gebruik het contactformulier

Verzuimmanagement

Kent uw bedrijf of organisatie een hoog ziekteverzuim of problematische verzuimdossiers of sancties UWV tot extra loondoorbetaling in het derde ziektejaar?

Dan ligt de hoogste prioriteit bij het direct aanpakken van het hoge verzuim en de problematische verzuimdossiers of het terugdraaien van de UWV sancties. Tegelijkertijd dient het verzuimmanagement zodanig te worden ingericht en geïmplementeerd dat het verzuim snel en structureel tot een minimum wordt teruggebracht.

Op basis van mijn deskundigheid en ervaring, beleidsmatig en uitvoerend, help ik u daarmee snel resultaten te boeken. Ook in de arbeidsrechtelijke kanten van verzuim en arbeidsongeschiktheid, alsook in procedures van bezwaar en beroep, kunt op mijn kennis en ervaring rekenen.

Kortstondige opdrachten

Heeft u behoefte aan kortstondige ondersteuning, bijvoorbeeld in arbeidsrechtelijke zaken, het schrijven van een personeelshandboek, of overig advies/ondersteuning in personeelszaken?

In die situaties, veelal vooral binnen MKB bedrijven, volstaat het om afspraken te maken voor advies/ondersteuning op uurbasis.

Meer informatie

Klikt u hier voor meer informatie over mijzelf en mijn achtergrond.

Op deze pagina kunt lezen hoe mijn opdrachtgevers en zakelijke relaties mijn functioneren beoordelen.

Wenst u direct contact? Belt u mij op 06 466 35 412 of maakt u gebruik van het contactformulier.