2013 cruciaal jaar

Voor werkgevers en werknemers gaat 2013 een cruciaal jaar worden. Zakken we verder weg in het economisch moeras of gaan we ons daar juist tegen wapenen? De marketingplannen en verkoop plannen zijn doorgaans al ruim vóór 1 januari op orde; zo ook de begroting voor 2013. Met de kwantitatieve “huishouding” binnen onze organisaties zit het vaak wel goed bij het begin van een nieuw jaar. Hoe staat het met de kwaliteit?

Praktijkvoorbeeld

Het middelgrote MKB bedrijf heeft de afdelingen marketing en verkoop opdracht gegeven de cijfermatige jaarplannen voor het jaar 2013 al vroeg in het najaar 2012 bij de directie aan te leveren. De cijfers zien er, ondanks de huidige economische malaise in de markt, redelijk hoopvol uit en worden goedgekeurd. Echter, er wordt geen enkele aandacht geschonken aan het personeelsplan voor 2013. Wanneer we de verkoopplannen doornemen, blijkt dat er weliswaar positieve verwachtingen zijn maar tegelijk wordt duidelijk dat er onbalans bestaat in de huidige personele bezetting ten opzichte van de gestelde doelen.

Kwantiteit of kwaliteit

Dit gegeven doet zich niet alleen binnen het MKB voor; ook grote organisaties gaan nog te veel te vaak uit van alleen kwantitatieve gegevens. Het MKB bedrijf uit het voorbeeld heeft op taken en functies die minder cruciaal zijn voor goede resultaten meer personeel in dienst dan op de cruciale posities. Dit veroorzaakte in 2012 al een onevenredig grote druk op het management en de medewerkers, wat zich in 2013 zal voortzetten wanneer er niets verandert. Het is zelfs realistisch voorspelbaar dat dit zal leiden tot een toename in het ziekteverzuim en demotivatie bij de medewerkers. De onderlinge relaties zullen daardoor onder druk komen te staan, wat het behalen van de voorgenomen bedrijfsdoelstellingen in gevaar zal brengen.

De gekozen oplossing

Samen met de directie en het middenkader is in beeld gebracht over welke talenten, vaardigheden en gedragskenmerken de medewerkers dienen te beschikken om de cruciale rollen binnen de bedrijfsprocessen met succes te kunnen vervullen. Vervolgens is gekeken wie van de huidige medewerkers daaraan kunnen voldoen. Welke medewerkers hebben daartoe extra training of opleiding nodig? Kortom, de kwaliteiten van de medewerkers zijn in beeld gebracht en afgestemd op de doelstellingen voor 2013 en volgende jaren. Voor iedereen binnen het bedrijf voelde dit als een grote stimulans en motivatie. Men gaat niet alleen met een “schoon schip” het jaar 2013 in. Ook het vertrouwen in de toekomst is aanmerkelijk toegenomen.

Een reactie plaatsen