HRM beleid niet bedoeld voor MKB?

Dat grote bedrijven een afdeling HRM hebben is logisch. Zij moeten wel beleid maken, vanwege de grote aantallen medewerkers. Personeelsplanning, opleidingen- en scholingsbeleid, ziekteverzuimbeleid, protocollen over veiligheid of alcoholmisbruik, enzovoorts. Het zijn voor veel werkgevers in het MKB typische onderwerpen voor de afdeling HRM van grotere bedrijven. Heeft een MKB ondernemer werkelijk geen HRM beleid nodig?

De waarde van HRM voor het MKB

HRM is meer dan een sollicitatiegesprek, arbeidsovereenkomst of salarisadministratie. In de praktijk worstelen veel MKB ondernemers met lastige vragen rond personeel. Soms doen zich zelfs situaties voor waarvan zij ’s nachts werkelijk wakker liggen, zoals:

Hoge personeelskosten geen ondernemersinkomen

De eigenaar van een klein bedrijf sliep al maanden erg slecht. Zijn ondernemersinkomen ging compleet op aan personeelskosten. Deze ondernemer stond op het punt het bijltje er bij neer te gooien; er was toch niets te verdienen. Al snel werd me duidelijk dat hij zijn medewerkers op urenbasis wegzette bij zijn klanten, terwijl dat per gewerkte meter moest gebeuren. Hij heeft het roer snel omgegooid en verdient weer een fatsoenlijk inkomen en hoefde geen medewerkers te ontslaan.

Te lui om te werken

Zo betitelde een MKB ondernemer een van zijn medewerksters: “Steeds maar ziek en slechte relaties met collega’s”. In een gesprek met deze medewerkster werd mij snel duidelijk dat zij het niet naar haar zin had. Dat zij onder haar niveau werkte. Toen we dit hadden uitgesproken zijn we samen op zoek gegaan naar een nieuwe werkgever. De rust keerde weer binnen het bedrijf en bij de ondernemer.

De arbodienst kost veel doet niets

Een horecaondernemer had een medewerker al 3 maanden ziek thuis zitten. De arbodienst gaf steeds weer tegenstrijdige adviezen. Vanuit een gesprek met de medewerker heb ik een gericht re-integratietraject opgestart. Van de arbodienst is afscheid genomen. Dit leverde meteen ook een flinke financiële besparing op. De medewerker heeft binnen een maand zijn werkzaamheden hervat.

Kwestie van gevoel

Iedere ondernemer begint voor zichzelf vanwege het ondernemerschap. Ervaring met het in dienst hebben van personeel is er vaak niet. Dan wordt er gemakkelijk vanuit het gevoel gehandeld. Maar hoe aardig die ene nieuwe medewerker ook is, van de ondernemer wordt meer gevraagd dan alleen gevoel. Niet in de laatste plaats door de steeds veranderende wetgeving.

Succes van het ondernemerschap

HRM is daarom een onmisbare pijler in het succes van het ondernemerschap die hoge toegevoegde waarde heeft; ook voor de kleine ondernemer. Een eigen afdeling HRM is daartoe niet meteen nodig. Het omslagpunt daarvoor ligt bij ongeveer 70 medewerkers. Tot dat punt is HRM extern in te huren.

Als de inhoud van deze column voor u herkenbaar is en u heeft daarover opmerkingen of vragen, stuurt u me dan een email bericht op info@simonstoltz.nl Wellicht kan ik u direct een antwoord bieden op uw vraag. Wellicht heeft u ervaringen die zinvol zijn op te nemen in een volgende column; anoniem uiteraard. Mogelijk bent u leidinggevende of werkgever en wilt u eens van gedachten wisselen.

1 gedachte over “HRM beleid niet bedoeld voor MKB?

Een reactie plaatsen