Personeelstekort slaat toe in Nederland

Ik zie u uw wenkbrauwen al fronsen: ”We zitten toch nog midden in de crisis met hoge werkloosheid?” En toch begint het personeelstekort al om zich heen te slaan. Met name aan HBO en hoger opgeleide specialisten en lager opgeleide medewerkers zal binnenkort een groot tekort zijn in onze arbeidsmarkt. Hoe gaat u dit oplossen: mensen uit het buitenland halen, werk uitbesteden naar lage lonenlanden, of bent u al mensen aan het opleiden?

Personeelstekorten doen zich nu al voor

Op dit moment zijn er in Nederland al organisaties die in de Nederlandse arbeidsmarkt niet de juiste mensen kunnen vinden. Hoger opgeleide specialisten zijn nu al moeilijk of niet te vinden voor werkgevers. Meerdere bedrijven zijn daarom gestart met het werven van specialisten uit het buitenland.

2011 en 2012 lijken nog ver weg

Het is niet vraag of, maar vooral wanneer de personeelstekorten zich gaan voordoen. Als de voortekenen ons niet bedriegen begint de arbeidsmarkt zich te herstellen. Voorzichtig mogen we er zelfs al rekening mee gaan houden dat dit herstel structureel zal zijn. Dat betekent dat iedere werkgever, groot en klein, zichzelf nu al zal moeten afvragen: “Waar vind ik straks de juiste mensen voor mijn bedrijf?” In 2011, maar zeker in 2012, zullen meer en meer werkgevers gaan ondervinden dat er minder mensen te vinden zijn in de Nederlandse arbeidsmarkt.

Strategisch Human Resource Management biedt toekomst

HRM zal steeds nadrukkelijker participant zijn in het formuleren en nemen van strategische beleidsbeslissingen van de organisatie. Alleen vanuit die positie zal HRM in staat zijn toekomstgerichte personeelsplanningen te maken en te implementeren. Door het strategisch beleid te vertalen naar tactische en operationele uitvoering, enerzijds, zal HRM in staat zijn vroegtijdig te bepalen welke personele bezetting de organisatie op korte en lange termijn nodig heeft; kwalitatief en kwantitatief. Anderzijds zal HRM de strategische doelstellingen van de organisatie moeten afzetten tegen de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Daardoor ontstaat de beste match tussen personeelsplanning en arbeidsmarktontwikkeling.

Strategisch HRM ook van levensbelang voor MKB

Niet alleen grote organisaties hebben belang bij strategisch HRM. Juist ook voor bedrijven binnen het MKB is dit van levensbelang. Directies, DGA’s, zelfstandig ondernemers zonder rechtspersoon, doen er goed aan zich nu al te verdiepen in hun personeelsplannen. Natuurlijk is het voor kleine bedrijven te duur en niet rendabel om HRM in eigen huis, in loondienst, te hebben. Voor hen is het zinvol hun strategische doelstellingen door te spreken met een specialist. Deze kan de directie, DGA, ondernemer helpen in het bepalen van de uit te zetten lijn en de vertaling te maken naar een toekomst bestendig personeelsplan. Overbodig? Ver van uw bed show? Nee, van levensbelang voor het succes van uw bedrijf.

Kosten baten afweging

Hoe u de niet te vermijden personeelstekorten gaat aanpakken, is vooral ook een kosten baten afweging. Is het goedkoper om specialisten uit het buitenland aan te nemen? Is het goedkoper om werk te verplaatsen naar lage lonen landen? Bedenkt u daarbij dat de kosten daarvoor niet alleen bestaan uit loon. De specialist uit het buitenland zal ook zijn/haar materiële en immateriële eisen stellen. Het verplaatsen van werk naar lage lonen landen brengt logistieke kosten met zich mee. En vragen ten aanzien van de kwaliteit.

 

Een goed personeelsplan betaalt zichzelf uit

De aanstaande personeelstekorten leveren genoeg vragen en onzekerheden op om vandaag nog een aanzet te geven tot beleid dat de toekomstbestendigheid van uw organisatie/bedrijf vergroot en tevens een goede stabiliteit in uw personele bezetting.

Het zou interessant zijn om binnenkort een column te schrijven over hoe u als werkgever denkt te gaan inspelen op de tekorten aan nieuwe krachten voor uw bedrijf. Wellicht wilt u uw gedachten hierover delen met uw collega werkgevers. Ik nodig u graag uit uw visie per email aan mij toe te zenden info@simonstoltz.nl.

1 gedachte over “Personeelstekort slaat toe in Nederland

Een reactie plaatsen