PSV: Goed werkgeverschap bij verslaving

Ondanks de eerdere problemen rond cocaïne gebruik, ontslaat PSV zijn spits Reis niet nadat hij afgelopen weekend door de politie dronken achter het stuur is gehaald. Terwijl iedereen verwachtte dat dit wel het einde van zijn voetbal carrière zou betekenen, is PSV juist achter zijn spits gaan staan. Waarom is dat een goed voorbeeld van goed werkgeverschap?

Wat is goed werkgeverschap?

De wettekst is even duidelijk als eenvoudig: “De werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen”. Dat geldt overigens ook voor de werknemer.

Waarom is PSV dan een goed werkgever?

PSV heeft Reis na het cocaïne debacle een tweede kans gegeven. Daarin zijn afspraken met hem gemaakt over het gebruik van drugs en alcohol. Als werkgever heeft PSV duidelijk gesteld dat die twee, drugs en alcohol, niet passen in het leven van een profvoetballer. Verder heeft PSV concrete afspraken gemaakt met Reis, dat hij niet weer zou gebruiken. Reis is daarmee akkoord gegaan.

Het zou dus voor de hand liggen dat PSV na het voorval van afgelopen weekend per directe ingang de arbeidsrelatie met Reis ontbindt. Manager Brands reageerde op TV helder, en naar mijn overtuiging ook sterk. Hij gaf aan dat PSV vooraf doordrongen was van de kans op terugval. En dat terugval een belangrijk onderdeel is in het proces van “afkicken”. Dat risico heeft PSV willens en wetens ingebouwd in haar besluit Reis een tweede kans te geven, en daarom blijft de disciplinaire maatregel beperkt tot een boete. PSV heeft daardoor getoond dat zij als werkgever de gemaakte afspraken nakomt. Verder volgt PSV de in Nederland geldende opvatting dat verslavingsproblemen door de werkgever worden benaderd als ziekte. Dat betekent dat de werkgever er alles aan moet doen de werknemer te helpen bij diens “genezing”; de verslaafde werknemer helpen te re-integreren in het arbeidsproces. En dat is precies wat PSV nu doet.

PSV heeft afgesproken met Reis hem te helpen over zijn gebruikers problemen heen te helpen. “En wie A zegt moet ook B zeggen”, zei Brands.

3 gedachten over “PSV: Goed werkgeverschap bij verslaving

  1. PSV geeft een goed voorbeeld voor de doorgaans vluchtige voetbalwereld. Wat mij aanspreekt, is dat PSV zich inleeft in de betrokken medewerker en zijn verantwoordelijkheid pakt. Vergeet niet dat we hier praten over een 21-jarige jongen die wel heel ver van huis is, veel geld verdient en populair is. Dan raak je sneller in de problemen.

    Deze invulling van Nieuwe zakelijkheid is heel persoonlijk en betrokken. Complimenten voor PSV.

  2. Mooie laatste opmerking: voor hem doet het altijd het meest pijn als je in zijn portemonnee zit. In andere woorden, precies zoals het hoort, individuele maatregelen voor individuele gevallen. Niet een boete omdat het beleid is, maar een boete omdat hij daar het meest van voelt. Bij anderen zou juist een aantal wedstrijden schorsing of een paar weken trainen met het tweede misschien meer pijn doen.

  3. Exact wat ik dacht toen ik het interview met Brands zag. Respect, en verrassend voor een wereld die als zo meedogenloos bekend staat.Goed werkgeverschap gaat verder dan alleen te kijken naar wat binnen die muren van het werk gebeurd. Bijkomend voordeel, verhoogde loyaliteit.
    De azijndrinkers om mij heen riepen ver volgens dat het alleen maar was omdat hij zoveel talent had,en ze anders hun investering niet terug zouden krijgen.
    Goed voorbeeld doet goed volgen, wie volgt ?

Een reactie plaatsen