Veranderingen duur en aantal contracten uitzendkracht

uitzendcontractVia mijn weblog HRM blog ontving ik een vraag over hoe contracten binnen de uitzendbranche geregeld zijn sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Bijvoorbeeld: Wanneer heb ik recht op een vast contract?
Voor mij een goede aanleiding om kort enkele aspecten op een rij te zetten.

Fasesysteem

Er is geen wijziging aangebracht in het fasesysteem. De fasen A, B en C blijven bestaan zoals dat voorheen ook het geval was. Wel zijn de duur van fase B en het aantal contracten dat in die fase mag worden afgesloten veranderd.

De duur van fase B

Voorheen duurde fase B twee jaar. Met ingang van 1 juli 2015 is dat verandert naar een periode van 4 jaar. In deze periode is de flexwerker werkzaam op basis van contracten voor bepaalde tijd, tenzij de uitlener (uitzendbureau) en de flexwerker nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Sinds de veranderingen in fase B kan er in die fase niet langer gebruik worden gemaakt van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding

Het aantal contracten binnen fase B

Om in fase B werkzaam te zijn, moet het dienstverband met de flexwerker binnen 6 maanden na het einde van fase A worden voortgezet. Vóór 1 juli 2015 mochten binnen fase B nog 8 contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten. Dat is sindsdien teruggebracht naar maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in fase B.

Fase C

In deze fase is de flexwerker werkzaam, wanneer het dienstverband met hem/haar binnen 6 maanden na afronding van fase B wordt voortgezet. Eerder bedroeg deze periode 13 weken. In fase C heeft de flexwerker recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Deze en een groot aantal overige veranderingen voor de flexwerker zijn overzichtelijk en duidelijk door Startpeople in de brochure WWZ en CAO uitzendbranche beschreven. Voor antwoorden op uw vragen over de relatie uitlener en flexwerker kan ik deze brochure van harte aanbevelen.

Een reactie plaatsen