Ziek = ziek? Mooi niet!

Langdurig ziekteverzuim is zowel organisatorisch als financieel een grote last voor werkgevers. “Ziek is ziek”, dat is een onontkoombaar feit. Toch kent nog steeds veel ziekteverzuim geen medische oorzaak . Daarom heeft het aanpakken en oplossen van de werkelijke oorzaak de hoogste prioriteit; en dat geldt niet alleen voor de werkgever.

Uitgekeken op eigen functie

Er bestaat ziekteverzuim bij medewerkers die niet langer gelukkig zijn, of zich niet meer op hun plaats voelen, in de huidige functie of het beroep dat zij uitoefenen. Dit is geen probleem van deze tijd; het bestaat al sinds jaar en dag. Wanneer de medewerker hier zelf geen verandering in weet aan te brengen, of wanneer de werkgever dit probleem niet signaleert, ontstaat al snel een ziekmelding op vage gronden en is het risico op onnodig langdurig verzuim geboren.

Praktijkvoorbeeld

De medewerkster heeft na haar opleiding jarenlang gewerkt als secretaresse. Na de geboorte van haar eerste kind, heeft zij besloten te stoppen met werken en voor haar kind te gaan zorgen. Op enig moment besloot ze toch weer een baan te zoeken en vond die in een aanmerkelijk lagere functie dan waarin zij gewend was te werken. Na enkele jaren in deze lagere functie te hebben gewerkt, meldde zij zich met enige regelmaat ziek en uiteindelijk volgde een langer durend verzuim. Tijdens het daaropvolgend verzuimgesprek bleek al snel, dat zij zich erg ongelukkig voelde in haar baan, maar wist daarin geen verandering aan te brengen. Ze had er ook nooit met iemand over kunnen praten. Dit was het moment om, met succes, direct een re-integratietraject   in te zetten naar een andere, passende functie bij een nieuwe werkgever. Bij haar eigen werkgever bestonden geen mogelijkheden daartoe.

Verplichting werkgever

De werkgever is verplicht te handelen volgens de Wet verbetering Poortwachter. Daartoe behoort ook het in gang zetten van re-integratieactiviteiten; de medewerker is verplicht hieraan mee te werken. Wanneer de werkgever deze verplichting niet of onvoldoende nakomt, zal UWV hem na 2 jaar ziekteverzuim verplichten nog een jaar het loon door te betalen. Hoe eerder werkgever en medewerker een re-integratietraject opstarten, hoe beter dat is voor beiden.

Wederzijds belang

Voor de werknemer is het belang dat hij/zij zich gelukkig voelt in het werk en continuïteit ervaart in zijn/haar werkgelegenheid. Voor de werkgever is het belang continuïteit in de bedrijfsvoering. Onnodig langdurig verzuim en zeker een extra jaar loondoorbetalingsplicht is daarop een te grote aanslag.

1 gedachte over “Ziek = ziek? Mooi niet!

  1. Ik denk dat het belangrijk is om een eerlijke en open sfeer te creëren tussen werknemer en werkgever. Wanneer het probleem tijdig wordt uitgesproken kan het probleem ook tijdig worden opgelost. Hier zullen zowel de werknemer als de werkgever voor open moeten staan.

    Dit is een probleem wat je steeds meer ziet gebeuren binnen organisaties. Maar het probleem is te verhelpen door een juiste cultuur te implanteren.

Een reactie plaatsen