Delen en verbinden in de arbeidsmarkt

Delen en verbinden in de arbeidsmarkt

De (neo)liberale opvattingen binnen de politieke en maatschappelijke verhoudingen leiden tot een dood spoor in de arbeidsmarkt. Voor veel mensen zijn de gevolgen niet te overzien. Verlies van werkgelegenheid, het ontbreken van een deugdelijk vangnet als gevolg van een steeds verder uitgeklede sociale zekerheid en uiteindelijk een zo’n groot verlies van inkomen dat zelfs een minimale bestaanszekerheid een twijfelachtig vooruitzicht is.
Politici vallen over elkaar heen met oplossingen die slechts leiden tot verdere onderlinge verwijdering. Niet alleen vanwege politieke kleur, maar vooral door visieloosheid. Waar de VVD ons vooral voorhoudt dat we in een mooi land leven en we dat zo moeten houden, roept de SP dat het allemaal veel socialer moet. Daartussenin draagt de rest van de politieke partijen hun steentje bij aan de opvattingen van een van deze twee partijen en soms zelfs aan beide opvattingen tegelijk. Tezamen is het een grote ontkenning van de situatie waar we werkelijk voor staan: er zijn dringend drastische veranderingen nodig.