Gastbloggers op HRM blog

HRM blog informeert HRM professionals en werkgevers zonder eigen HRM afdeling uit het MKB over alle interessante, actuele, en relevante onderwerpen die betrekking hebben op het Human Resource Management binnen de eigen organisatie. Naast actualiteit, kan een blog aanleiding zijn tot een goede inhoudelijke discussie.

HRM blog wilt haar lezers zo breed mogelijk informeren. Daarom stellen wij gastbloggers in de gelegenheid hun bijdrage te leveren aan deze informatievoorziening en discussies.

Alle bijdragen die op HRM blog worden geplaatst, verschijnen ook op www.simonstoltz.nl onder de knop “gastbloggers”. Hierdoor heeft uw bijdrage een extra groot bereik.

De onderwerpen waarover uw bijdrage gaat, hebben minimaal een direct raakvlak met HRM, bijvoorbeeld:

  • Personeel en salarisadministratie;
  • Arbo;
  • Opleiding en training;
  • Coaching;
  • Talentontwikkeling;
  • Leiderschap;
  • Organisatieontwikkeling;
  • Organisatiecultuur.

Uw bijdrage is inhoudelijk, actueel, en relevant. Reclame uitingen worden niet voor plaatsing toegelaten onder de rubriek “gastbloggers”.

Indien u illustraties wilt toevoegen aan uw bijdrage, dienen deze niet onder auteursrechten van andere rechthebbenden te behoren dan uzelf, tenzij u expliciet en schriftelijk toestemming heeft van de oorspronkelijke houder van deze auteursrechten.

Om als gastblogger in aanmerking te komen, zendt u een korte bio over uzelf met foto (maximaal 130×150 pixels) aan info@simonstoltz.nl met de tekst van uw eerste bijdrage.

Na beoordeling door de redactie verneemt u wanneer uw eerste bijdrage, met bio en foto, wordt geplaatst. Iedere volgende bijdrage zendt u per email in zonder bio en foto.

Alle bijdragen zendt u ons toe in .Word document en heeft een maximale lengte van ongeveer 500 woorden. Wilt u een langer artikel plaatsen dan stellen wij u voor dit gesplitst in een serie van 2 of meer publicaties voor HRM blog aan te bieden of als totaal artikel voor alleen plaatsing op www.simonstoltz.nl

Wij verwachten van onze gastbloggers dat u bereid bent reacties op uw bijdrage te beantwoorden of toelichting te geven.

Als tegenprestatie verzoeken wij onze gastbloggers een link op hun (bedrijfs)website of weblog te plaatsen naar HRM blog. Wij plaatsen in uw bio een link naar uw website of weblog.

Uw bijdrage als gastblogger op HRM blog is een belangrijk onderdeel van uw personal branding.

Simon Stoltz

Een reactie plaatsen